Wednesday, October 07, 2015
 Tiếng Việt (Việt Nam) English (Australia)
 CLASSIFIEDS - Rao Vặt
Classifieds » Free Community Announcements » Listing Details
  
Displaying 1 of 2 Next

Rao vặt miễn phí! Free Classifieds - VIC

Price$ Free for 6 weeks!

Đây là mẫu rao vặt mà bạn chỉ cần Đăng Ký (Register) thành viên là có thể tự đăng ngay bây giờ!
Mua VIP Classifieds  để được đăng thêm đầy đủ chi tiết, hình ảnh và được nổi bật lên các trang để có nhiều người chú ý.  Quí vị cũng có thể mua  VIP Subscription và thanh toán tiền qua PayPal  .  Hoặc liên lạc  trực tiếp với ban quảng cáo qua  email hoặc Đt 03 9018 5530 (local call rate) để trả tiền cheque / direct bank deposite.

Ad FeaturesFree AdVIP Ad
Ads Title + Tel + Address
Video (customer supply)30 sec
Number of Photos10+pics
Full Ad  Description400chars
Email Contact Form
Google Map & Web Link
VIP  Page + Top Search
Approval time24 hrsinstant
Contact
Phone: Quảng Cáo: Glen 0412 558 481 / Michelle 0433 230 578
Website: www.Vietinternet.com.au
Ask for more information..
Send
Share This Ads
End date:

Register để tự đăng & quản lý rao vặt miễn phí 24/7!

  • Bán xe hơi, Garage Sale
  • Sang nhượng cơ sở thương mại
  • Thông báo cộng đồng....
Mua online  VIP Subscription cho quảng cáo VIP Rao Vặt cao cấp nổi bật với đầy đủ chi tiết và hình ảnh để được nhiều hiệu quả hơn.  Contact Us or Tel (03) 9018 5530 (local call cost)
 Classifieds - Rao Vặt

   Register   |   Advertise   |   Ads Guidelines              Trang Chủ    Đăng Ký   |   Liên Hệ Quảng Cáo       

   Register   |   Advertise   |   Ads Guidelines              Trang Chủ    Đăng Ký   |   Liên Hệ Quảng Cáo       

VIET INTERNET MARKETING Tel: +61 3 9311 2280   |   Page Generated in 0.6718691 Seconds